Privacy Policy

Personvernerklæring

Gjelder fra 1. oktober 2020


ARMS.no (“oss”, “vi” eller “vår”) har ansvar for websiden https://shop.arms.no (“tjenesten”). Denne personvernerklæringen opplyser om hvordan vi innsamler,  bruker og videreformidler personlige opplysninger i forbindelse med bruk av vår tjeneste, og de valgene du har i forbindelse med disse opplysningene. Vi bruker kun opplysningene for å drive og forbedre vår tjeneste. Ved å bruke vår tjeneste godtar du vår innsamling og bruk av informasjon i tråd med våre regler.


Definisjoner


 • Tjeneste
  Tjenesten er webstedet https://shop.arms.no som drives av Lars Berg
 • Personlige opplysninger
  Personlige opplysninger er opplysninger om et levende menneske som kan identifiseres ut fra disse opplysninger.
 • Informasjon om bruk av vår tjeneste
  Vi registrerer ikke automatisk opplysninger om bruken av vår tjeneste.
 • Cookies
  Cookies benyttes for grunnlegende handlevogn funksjonalitet.
 • Ansvarlig for opplysningene
  Den ansvarlige for opplysningene vil si den juridiske personen/organisasjonen som bestemmer formålet med innsamlingen av opplysninger og hvordan opplysningene behandles. Den ansvarlige person i ARMS.no for behandling av dine personlige opplysninger er Lars Berg.
 • Behandlere av opplysningene (eller tjenestetilbydere)
  Andre behandlere av opplysningene (eller tjenestetilbyder) vil si enhver juridisk person/organisasjon som behandler opplysningene på vegne av Ansvarlig for opplysningene. Vi kan bruke andre tjenestetilbydere for å behandle opplysningene mer effektivt.
 • Bruker
  Bruker vil si ethvert levende menneske som bruker vår tjeneste og er utgangspunktet for personlige opplysninger.

Hvilke typer opplysninger samles inn?


Personlige opplysninger

Når du bruker vår tjeneste, kan vi be deg opplyse visse personlig identifiserbare opplysninger som kan brukes for å kontakte eller identifisere deg (“Personlige opplysninger”). Personlig identifiserbar informasjon kan bestå av blant annet følgende:

 • Mailadresse
 • For- og etternavn
 • Telefonnummer
 • Gateadresse og -nummer, postnummer og -sted.

Bruk av opplysninger

ARMS.no bruker de innsamlede opplysninger for ulike formål:

 • For å opprettholde og vedlikeholde tjenesten.
 • For å muliggjøre at du kan delta i interaktive tilbud når du velger å gjøre dette.
 • For å oppdage, unngå og ta tak i tekniske spørsmål


Den juridiske bakgrunnen for behandling av personlige opplysninger ifølge General Data Protection Regulation (GDPR)

Som innbygger i EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet = EU + EFTA) er det EU-regulativet GDPR som danner det juridiske grunnlaget for personvernet. I Norge er regulativet vedtatt som Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), siste endring vedtatt 20. desember 2018.

Denne loven er rammen for hvordan ARMS.no på lovlig vis kan innsamle og bruke personlige opplysninger beskrevet i denne personvernerklæring ut ifra den sammenhengen opplysningene samles inn i. ARMS.no kan behandle dine personlige opplysninger fordi:

 • Du har gitt ditt samtykke til det
 • Behandlingen er i vår lovlige interesse og overskrider ikke dine rettigheter
 • For å kunne behandle ordrer og betalinger

Oppbevaring av opplysninger

ARMS.no vil bare oppbevare dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi oppbevarer og bruker dine personlige opplysninger i den utstrekningen det er nødvendig for at vi kan oppfylle våre juridiske forpliktelser (for eksempel om vi må oppbevare dine opplysninger for å være i samsvar med relevante lover), løse tvistespørsmål og forfølge våre forpliktende avtaler.


Overføring av opplysninger

Dine opplysninger, også personlige opplysninger, kan bli overført til og vedlikeholdt på datamaskiner som befinner seg utenfor EØS.

ARMS.no vil gjøre alt som det er mulig å gjøre for å sikre at dine opplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne personvernerklæringen. Vi vil aldri overføre dine opplysninger til en organisasjon eller et land medmindre det er tilstrekkelige kontrollrutiner og sikkerhet for behandlingen av dine personlige og andre opplysninger.


Formidling av opplysninger for rettshåndhevelse

Under visse omstendigheter kan det stilles krav til ARMS.no om å avsløre dine personlige opplysninger etter pålegg fra offentlige myndigheter.


Lovpålegg

ARMS.no kan formidle dine personlige opplysninger om vi i god tro mener det er nødvendig for:

 • Å følge en lovforpliktelse
 • Å beskytte og forsvare våre rettigheter eller eiendom
 • Å unngå eller undersøke mulig misbruk i forbindelse med tjenesten
 • Å beskytte sikkerheten for brukere av tjenesten eller offentligheten
 • Å beskytte mot juridisk ansvar


Ingen overføring av opplysninger for andre formål

ARMS.no vil under ingen omstendigheter overføre eller selge dine personlige opplysninger til noen andre, hverken for kommersielle eller andre formål.


Datasikkerhet

Sikring av dine personlige opplysninger er viktig for oss, men husk på at ingen formidling via internett eller ved elektronisk lagring er 100% sikker. Selv om vi anstrenger oss for å bruke anerkjente metoder for å beskytte dine personlige opplysninger, kan vi ikke garantere fullstendig sikkerhet.


Dine rettigheter under GDPR og Personopplysningsloven

Som innbygger I EØS-området har du visse rettigheter til beskyttelse av dine opplysninger. ARMS.no gjør hva vi kan for at du skal kunne korrigere, tilføye, fjerne eller begrense bruken av dine personlige opplysninger. Ønsker du å vite hvilke personlige opplysninger vi sitter inne med om deg, eller om du ønsker å bli slettet fra våre systemer, er det bare å ta kontakt med oss.


Tjenestetilbydere

Vi kan leie inn tredjeparts-selskaper og -personer (tjenestetilbydere) for å hjelpe oss med vår tjeneste, utføre service eller hjelpe oss med å analysere hvordan vår tjeneste brukes. Disse tredjeparts-selskaper/-personer har bare tilgang til dine personlige opplysninger for å utføre disse tjenestene for oss. De er forpliktet til ikke å avsløre eller bruke opplysningene til andre formål.


Analyse

Vi kan bruke tredjeparts tjenestetilbydere for å følge med på og analysere bruken av vår tjeneste.


Betalinger

Vi tar betalt for produkter og tjenester. Til det formålet bruker vi tredjeparts-tjenester til behandling av betalinger. Vi oppbevarer ikke og samler ikke inn dine betalingskort-detaljer. Den type informasjon sendes direkte til våre tredjeparts-betalingstjenester. Deres bruk av dine personlige opplysninger er underlagt deres personvernregler. Disse betalingstjenester følger standarder fastsatt av PCI-DSS som ledes av PCI Security Standards Council. Dette råd er et opprettet som et felles råd av betalingstjenester som VISA, MasterCard, American Express og Discover. Kravene fra PCI-DSS hjelper til en sikker behandling av betalingsinformasjon.


Personvern og barn

Vår tjeneste henvender seg ikke til personer under 18 år (“barn”). Vi innsamler ikke med viten og vilje personlig identifiserbare opplysninger om personer under 18 år. Om du er forelder eller verge og finner ut at ditt barn har gitt oss personlige opplysninger, bes du vennligst kontakte oss. Om vi blir klar over at vi har innsamlet personlige opplysninger om barn uten foreldresamtykke, vil vi fjerne slik informasjon fra våre servere.


Endringer i personvernerklæringen

Vi kan fra tid til annen oppdatere vår personvernerklæring. Vi kommer da til å legge den endrede erklæringen inn på denne websiden med ny dato i toppen av siden. Vi anbefaler at du regelmessig ser igjennom vår personvernerklæring for å oppdage eventuelle endringer. Endringer vil gjelde fra de er offentliggjort på denne websiden.


Kontakt oss

Har du spørsmål til vår personvernerklæring, er du velkommen til å kontakte oss.

ARMS.no is owned and operated by Lars Berg